Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem – általános információk

A divataska.hu webáruház köszöni az irányába kinyilvánított bizalmat és vállalja, hogy a rendelés folyamata során birtokába került, illetve marketing célokra megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

Weboldalunk a jelen adatkezelési tájekoztató útján tájékoztatja Önt az adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatvédelemre vonatkozó általános információkat az Általános Szerződési Feltételek 9. cikkében is elolvashatja.

A divataska.hu weboldalon megadott személyes adatainak kezeléséért a Katkyn, s.r.o kereskedelmi társaság, székhelye: Račianska 88 B, Bratislava 831 02, Statisztikai számjel: 831 02, bejegyezve a Pozsonyi I. Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 163551/B betétlap (a továbbiakban mint "Társaság" vagy "Adatkezelő" vagy egyszeruen csak "Mi") felelős.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdés, javaslat, kérelem vagy panasz esetén az alábbi elérhetőséigeink segítségével léphet velünk kapcsolatba:

elérhetőségeink:

e-mail: info@divataska.hu

Mobil: +421 944 627 725

A Katkyn, s.r.o. társaság a megrendelő adatait kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítése céljával kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja. Kivételt jelentenek a külső szállítók által igényelt, a szolgáltatás problémamentes teljesítését lehetővé tévő személyes adatok, a külső könyvelő cégek által igényelt, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében a Társaság kötelezettségei teljesítését lehetővé tévő személyes adatok valamint a külső szervezetek által igényelt olyan személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a rendelt termékekért megtérített pénzösszegek kezelését. A felhasználó személyes adataival továbbá a weboldal zökkenőmentes működését biztosító külső programozók, a hírlevélküldő szolgáltatást biztosító együttműködő reklámügynökség, a szervereinket üzemeltető társaság és a Társaság kötelezettségeinek teljesítésénél, jogainak gyakorlásánál illetve a felhasználó jogainak gyakorlásánál közreműködő különböző állami hatóságok kerülnek kapcsolatba. Az adatkezelő a felhasználó adatait biztonságos és pontos adatrendszerek segítségével kezeli.  A személyes adatok kezelése a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében történik.

Tiszteletben tartjuk vásárlóink személyi jogait, ezért adataikat bizalmasan és szakszerűen kezeljük.

 • A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat semmilyen körülmények között harmadik fél számára nem továbbítjuk. Az adatok tárolása hozzáférési jogosultsággal rendelkező biztonsági adatbázisban történik.
 • Az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan és megfelelő módon kezelik. A megismert adatok vonatkozásában az adatkezelőket titoktartási kötelezettség terheli.
 • A divataska.hu weboldalon történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a megrendelő az adatait a rendelés során egyszeri alkalommal szolgáltatja.  
 • Csak a rendelés tejlesítéséhez szükséges adatokat igényeljük (a szükséges adatok listája az alábbiakban feltüntetett egyes tevékenységek mellett olvasható).
 • A rendelkezésünkre bocsátott telefonszámot kizárólag a rendelés feldolgozásával és teljesítésével valamint az esetleges panaszkezelési folyamattal kapcsolatban vesszük igénybe, marketing célokra nem használjuk. A rendelkezésünkre bocsátott e-mail címet kizárólag a rendelés elfogadásáról, feldolgozásáról valamint feladásáról való tájékoztatás céljával használjuk.
 • Beleegyezése nélkül nem küldünk kéretlen e-maileket, melyek Társaságunk népszerűsítéséről, aktuális termékajánlatainkról, vagy hasonló reklámanyagokról szólnak (hírlevél).

Biztonságos online fizetés

 • Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelő a kártyaadatait a fizetési kapu biztonságos fizetést garantáló oldalán adja meg.
 • A megrendelő kártyaadataival nem kerülünk kapcsolatba, a tranzakció sikeres illetve sikertelen lebonyolításáról e-mail vagy SMS formájában vagyunk tájékoztatva.

Adatvédelem – részletes információk

1.1  A szerződés teljesítésén alapuló feldolgozás

Amennyiben a Vevő természetes személy, az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli:

 • utónév és vezetéknév, állandó lakcím beleértve a postai irányítószámot, állandó lakcímtől eltérő kiszallítási cím, telefonszám, e-mail cím és a rendelt termék adatai.

Amennyiben a Vevő jogi személy, az Adatkezelő a kapcsolattartó személy következő adatait kezeli: utónév, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím.

Ezen személyes adatok feldolgozásának célja adóügyi bizonylat kiállítása, szerződést megelőző kapcsolatok, a vevő azonosítása, a rendelés megerősítése telefonon vagy elektronikus levél útján és az áru kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása az adásvételi szerződésből kifolyó kötelezettségek teljesítése és a rendeléssel kapcsolatos kommunikáció céljára történő használatához. Az említett személyes adatok nélkül nem lehetséges az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

A Társaság ezennel a Vevő tudomására hozza, hogy a Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény 13. § (3) bekezdés b) pontja értelmében (a továbbiakban mint „Adatvédelmi törvény“) a Társaság az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a vevő személyes adatait az ő, mint érintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vevő személyes adatai a Társaság által feldolgozásra kerülnek a szerződés megkötését megelőző kapcsolatokban a vevővel és a vevő személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő, mint az egyik szerződő fél szerepel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ezen idő után az adatok megőrzése az Adatkezelő jogos érdekeinek védelmének valamint a belső könyvelés és nyilvántartás céljával történik az elévülés teljes időtartama alatt (3 év) és egy évvel utánna, amennyiben az elévülési időtartam végén jogosultság érvényesítésére került sor. Bírósági, igazgatási vagy egyéb eljárás megindítása esetén személyes adatai az eljárás időtartama alatt valamint az eljárás után fennmaradt elévülés időtartama alatt kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő jogos érdekekei alatt jogi követeléseinek védélmét és az általa nyújtott megfelelő szolgáltatások ellenőrzését értjük. Jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljával a személyes adatokat 10 éven át tároljuk.

9.2 Hozzájáruláson alapuló feldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy az Adatvédelmi torvény 13. § (1) bekezdés a) pontja értlemében tett előzetes hozzájárulásával hűségprogramok vezetése, marketing tevékenységek létrehozása, eseményekkel, újdonságokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása céljából kezeli. Az érintett személy a hozzájárulását a divataska.hu weboldalon történő rendelése során a megfelelő mező bejelölésével vagy a Társaság felé címzett egyéb aktív módon fejezheti ki.

Az érintett személy a rendelés elküldése előtt a megfelelő mező bejelölésével az Adatvédelmi törvény 13. § (1) bekezdése értelmében hozzájárul az alábbi személyes adatait kezeléséhez:

 • utónév, vezetéknév és email-cím.

Ezen személyes adatok gyűjtése az újdonságokkal és kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása valamint a személyes adatok adatrendszereinkben való feldolgozása céljából történik.

A Társaság hűségprogramok vezetésével és marketing tevékenységek létrehozásával kapcsolatos személyes adatok megőrzési ideje az érintett személy hozzájárulásától számított 3 év illetve ennél rövidebb időtartam a 9.3 pontban meghatározott jogok gyakorlása vagy a hozzájárulás visszavonása esetén.

A lejjebb felsorolt jogok gyakorlása vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai haladéktalanul és visszavonhatatlanul megfelelő módon illetve aprítással vagy elégetéssel  megsemmisítésre kerülnek.

9.2.1 A rendelés során hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait (email-címét és az Ön által vásárolt termék adatait) a szolgáltatásaink javítása érdekében a Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, a heureka.sk-cz weboldal üzemeltetőjének továbbítsuk. Amennyiben ehhez nem járul hozzá hozzájárulást nem ad, személyes adatait az említett társaságnak nem továbbítjuk.

9.2.2 Nyereményjáték esetén az divataska.hu weboldalon közzétett ÁSZF 15. cikkjénem értelmében kérhetjük a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását a játékban való részvétel érdekében.

Amennyiben ehhez hozzájárul, webáruházunknak jogában áll az utónév, vezetéknév, állandó lakcím (illetve egyéb tartózkodási hely címe), email cím, telefonszám, kép és kép-hang hordozók kezelése a nyertes kisorsolása, felkeresése és nyeremény átadása érdekében.

A feljebb említett személyes adatok kizárólág a nyereményjáték időtartama alatt vannak tárolva és a játék befejeztét követően véglegesen törlésre kerülnek.

9.2.3 Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásában a divataska.hu weboldalon keresztül, vagy írásban, elektronikus úton vagy személyesen, közvetlenül nálunk.

9.3 Sütik használata

A sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyek a weboldalunk meglátogatásakor a felhasználók berendezésén (számítógépén, táblagépén, smartphonján...) kerülnek tárolásra. Az általunk használt sütik megkönnyítik a felhasználó számára a weboldalunk használatát annak meglátogatásának kezdetétől a befejezéséig. Weboldalunk lezárását követően bizonyos típusú sütik törlésre kerülnek, mások tárolása 7 napon át tart és honlapunk ismételt látogatása esetén aktiválódnak.  

Az általunk használt sütik feladata:

 • a felhasználó azonosítása, hogy a következő belépéskor már az általa beállított adatok szerint jelenjen mag a weboldal.
 • a weboldal működőképtelen részeinek azonosítása, kijavítása és/vagy eltávolítása
 • weboldalunk látogatottságának, az egyes termékek megtekintésének valamint hirdetéseink hatékonyságának elemzése; ezen elemzéshez weboldalunk a Google Analytics alkalmazást, a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, webelemző szolgáltatását használja.

A feljebb említett sütik nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez, esetleg  hirdetéseink hatékonyságának elemzéséhez. Ezen sütik használatával személyes adatokat nem kezelünk. Ezen sütiket bármikor letilthatja a böngésző segítségével. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a meglátogatott weboldal egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan fognak működni.

Berendezésében olyan sütiket is tárolunk, amelyek az előző vásárlásokkal illetve a megtekintett termékekkel kapcsolatos adatokat gyűjtenek. Ennek alapján személyre szabott termékeket kínálhatunk a felhasználó számára. A bevásárlásokkal és termék megtekintésekkel kapcsolatos személyes adatok anonimizáltak. Ezen adatok tárolása 7 napon át történik.

Weboldalunk továbbá olyan sütiket is használ, amelyek lehetővé teszik a Facebook esetleg a Google segítségével való bejelentkezést illetve ezen közösségi hálózatok által nyújtott egyéb funkciók használatát. A weboldalunk által begyűjtött személyes adatokat az említett közösségi hálózatok számára nem továbbítjuk, a segítségükkel való bejelentkezés önkéntes és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységek ezen szolgáltatók adatvédelmi szabályzatával összhangban történnek.

A harmadik féltől származó tartalmak az adott szolgáltató által meghatározott sütiket használják, így a weboldalunk nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységéért.

A sütiket bármikor letilthatja vagy ismételten engedélyezheti a weboldalunkon található „Sütik beállítása“ szekcióban.

A böngésző beállításainak módosításával vagy a sütik letiltásával a sütikhez való hozzájárulása érvényét veszti.

Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben mi nem használjuk őket. A sütik letiltása befolyásolhatja weboldalunk megfelelő működését illetve csökkentheti a személyre szabott termékek megjelenítését.

A böngészőjében bármikor beállíthatja a sütik elutasítását, tárolásuk engedélyezését vagy az aktuálisan látogatott weboldalak sütijeinek elfogadását. Ugyanúgy lehetősége van a berendezésében tárolt sütik törlésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik törlésével vagy elutasításával előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

9.4 Az érintettek jogai

Amennyiben rendelkezésunkre bocsátotta személyes adatait, az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.5 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.6 Amennyiben Ön él a 9.4 vagy 9.5 pontban meghatározott jogaival, az adatkezelő köteles Önt tájekoztatni az általa meghozott intézkedésekkel a kérelem benyújtását követő 30 napon belül. Ha a társaság nem képes a tájékoztatást az adott határidőn belül teljesíteni, tájékoztatja Önt a határidő meghosszabításáról, amely maximum két hónap lehet (ismételten is). Ezen döntését a társaság köteles megindokolni.

9.7 A társaság kijelenti, hogy személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat 9.1 és 9.2 pontban meghatározott célból gyűjti be és a célnak megfelelő módon kezeli.

9.8 A társaság kijelenti, hogy az Adatvédelmi törvény 6. §-a értelmében a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, méltányosan és a jogszabályok értelmében kezeli úgy, hogy ezzel ne sértse az érintett személy alapvető jogait.

9.9 Személyes adatok harmadik felek felé történő továbbítása

Társaságunk részére bocsátott személyes adatait az alábbi társaságok is kezelhetik:

Allit, s.r.o.

Székhelye: Námestie sv. Františka 18B, Bratislava 841 04

Stat.számjel: 36 723 134 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 44009/B betétlap

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Székhelye: Pri starom letisku 14, Bratislava 36 830 06

Stat.számjel: 31 351 603 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 5165/B betétlap

Slovenská pošta, a.s.

Székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Stat.számjel: 36631124 bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sa részleg, 803/S betétlap

Orchid Sphere s.r.o.

Székhelye: Šancová 3570/49, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Stat.számjel: 50 051 521 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 107494/B betétlap

Heureka Shopping s.r.o,

Székhelye: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,

Stat.számjel: 023 87 727, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C 218977 hivatkozási szám alatt

engerau labs s.r.o.

Székhelye: Staré Grunty 18 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Stat.számjel: 51 247 941 bejegyezve a Pozsonyi I Járásbíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro részleg, 124651/B betétlap